محاسبه ظرفیت سپتیک تانک پلی اتیلنی
امتیازدهی

محاسبه ظرفیت سپتیک تانک

محاسبه تعداد ساکنینی که به طور منظم از سپتیک تانک استفاده می‌کنند برای تعیین حجم سپتیک تانک الزامی است. همچنین اطلاع از میزان فاضلاب جمع‌آوری شده در ساختمان در طول روز و شب نیز الزامی است. به عنوان مثال، اکثر شهرها پیش بینی می‌کنند که یک خانه دو خوابه تقریباً چهار نفر را در خود جای می‌دهد. در حالی که یک خانه سه خوابه تقریباً شش نفر را در خود جای می‌دهد.
فهرست مطالب

اگر از مخزن سپتیک استفاده می‌کنید و حجم فاضلاب جمع‌آوری شده در طول روز بیش از ظرفیت مخزن است، فاضلاب ممکن است به لوله کاروگیت فاضلاب خانه برگردد. در نتیجه باید ظرفیت حجمی سپتیک تانک که مناسب ساختمان است محاسبه شود. تعداد اتاق‌های سازه، تعداد ساکنان، توالت‌ها و سایر امکانات همگی بر اندازه سپتیک تانک تأثیر می‌گذارد. فاضلاب بهداشتی به طور کلی در مخزن سپتیک تانک ذخیره می‌شود. در نتیجه، نحوه محاسبه ظرفیت مخزن سپتیک برای فاضلاب بهداشتی در زیر آمده است. محاسبه زیر ممکن است برای تعیین ظرفیت سپتیک تانک مطابق با استانداردهای BS6297 استفاده شود:

V=4500+0.78Q

فرمول محاسبه ظرفیت سپتیک تانک پلی اتیلنی

ظرفیت یک سپتیک تانک پلی اتیلن بسته به میزان فاضلاب داخل آن تغییر می‌کند و به شرح زیر است:

  1. اگر حجم فاضلاب جمع آوری شده در طول روز تا ۲ متر مکعب باشد، حجم مخزن ۳ متر مکعب است.
  2. اگر حجم فاضلاب ۲ تا ۶ متر مکعب باشد ، حجم مخزن ۱.۵ برابر حجم فاضلاب تعیین می شود.
  3. اگر حجم فاضلاب بین ۶ تا ۶۰ متر مکعب باشد.

حداقل حجم تانک مطابق فرمول و رابطه زیر بدست می آید:

  • (Q)= معادل مقدار فاضلاب جمع آوری شده در شبانه روز
  • (V)= معادل است با حداقل حجم سپتیک تانک
جدول مشخصات فاضلاب سراتعه
ظرفیت یک سپتیک تانک پلی اتیلن بسته به میزان فاضلاب داخل آن تغییر می‌کند.

شمارش تعداد حمام‌هایی که سپتیک تانک قرار است تصفیه عمل انجام دهد. اگر تعداد حمام‌ها و سایر امکاناتی که سپتیک تانک باید در آن خدمت کند افزایش یابد و محدودیت‌های توسعه آن در آینده برای محاسبه ظرفیت و حجم سپتیک تانک باید در آینده مورد توجه قرار گیرد، نیاز کمتری به تعویض سپتیک تانک پیدا می‌شود. ماشین ظرفشویی یا ماشین لباسشویی و… نیز آب استفاده شده خود را در یک مخزن سپتیک تخلیه می‌کنند.

مقادیر اندازه‌گیری متخصصان پروتانک بسته به سناریویی که در آن از سپتیک تانک استفاده می شود، محاسبه‌های لازم را برای تعیین میزان سپتیک تانک مورد نیاز شما انجام داده و ظرفیت سپتیک تانک را تعیین می‌کند.

ظرفیت سپتیک تانک فاضلاب بهداشتی طبق مقررات


برای تصفیه فاضلاب بهداشتی‌، از مخازن سپتیک به طور گسترده‌ای استفاده می‌شود. در نتیجه‌، در اینجا تکنیکی برای برآورد ظرفیت مخازن سپتیک فاضلاب بهداشتی آمده است. مطابق مقررات BS6297، ممکن است از فرمول زیر برای تعیین ظرفیت سپتیک تانک استفاده شود:

در معادله بالا، V حداقل حجم یک سپتیک تانک بر حسب لیتر، C سرانه تولید فاضلاب در روز بر حسب لیتر و P تعداد افراد تحت پوشش افراد را نشان می‌دهد. در نتیجه، مقدار فاضلاب روزانه باید ابتدا تعیین شود تا ظرفیت سپتیک تانک مورد نیاز مشخص شود. حجم فاضلاب بهداشتی اغلب متناسب با تعداد افرادی است که به آن‌ها سرویس داده می‌شود. جدول زیر تولید سرانه فاضلاب به ازای هر نفر را در سناریوهای مختلف نشان می‌دهد.


ردیف
محل جمع‌آوری فاضلابواحد بر حسب نفر و ساعت استفاده روزانهمحدوده (L/day)مقدار معمول (L/day)
۱واحدهای مسکونی شهرینفر
۱۵۰-۲۵۰۲۰۰
۲ویلاهای تفریحینفر
۱۲۰-۴۰۰۳۰۰
۳ساختمان های ادارینفر پرسنل ۸ ساعته

نفر پرسنل ۲۴ ساعته
۳۵-۷۵

۷۰-۱۰۰
۵۵

۹۰
۴کارخانه ها و کارگاه های
صنعتی
نفر کارگر ۸ ساعته

نفر کارگر ۸ ساعته با استحمام
۴۰-۸۰

۱۰۰-۱۵۰
۷۵

۱۲۰
۵کارگاه های ساختمانینفر پرسنل ۸ ساعته

نفر پرسنل ۲۴ ساعته
۴۰-۸۰

۸۰-۱۲۰
۶۰

۱۰۰
۶سرویس بهداشتی عمومی(نفر (بدون فلاش تانک

(نفر (با فلاش تانک
۵-۱۲

۱۲-۲۰
۷

۱۵
جدول سرانه تولید فاضلاب

فرمول محاسبه ظرفیت سپتیک تانک واحد مسکونی

در نتیجه، مقدار فاضلاب تولیدی روزانه باید در تعداد سرانه مصرف افراد ضرب شود. همانطور که در جدول بالا نشان داده شده است. رقم حاصل معادل حجم فاضلاب تولید شده به صورت روزانه است. سناریوهای زیر را در نظر بگیرید تا به شما در درک وضعیت کمک کند.

مثال ۱: ما می خواهیم ظرفیت سپتیک تانک مورد نیاز برای فاضلاب بهداشتی را در مجتمع مسکونی ۸۴ واحدی ارزیابی کنیم.

با توجه به ردیف ۱ سرانه در جدول بالا ، سرانه ۲۰۰ لیتر است. اگر ۳.۵ نفر در هر خانوار را در نظر بگیریم، تعداد افراد تحت پوشش برابر با ۲۹۴ نفر خواهد بود. بنابراین حجم کل فاضلاب تولید شده در روز با ضرب ۲۹۴ در ۲۰۰ بدست می آید که معادل ۵۸۸۰۰ لیتر خواهد بود. بنابراین، حداقل ظرفیت مخزن سپتیک برابر خواهد بود با:

با توجه به ظرفیت استاندارد سپتیک تانک‌ها در این مورد، استفاده از سپتیک تانک با ظرفیت ۶۰۰۰۰ لیتر یا ۶۰ متر مکعب توصیه می‌شود.

سایز سپتیک تانک_ها بر اساس تعداد افراد
ظرفیت یک سپتیک تانک پلی اتیلن بسته به میزان فاضلاب داخل آن تغییر می‌کند.

مثال ۲: ما می‌خواهیم ظرفیت مخزن سپتیک لازم برای فاضلاب بهداشتی کارخانه تولیدی را محاسبه کنیم. این کارخانه در دو شیفت کار می‌کند، ۱۵۰ کارمند و پرسنل اداری در نوبت اول و ۸۰ نفر در نوبت دوم مشغول به کار هستند.

طبق ردیف ۴ جدول بالا ، سرانه کارکنان یا کارگران در هر شیفت ۷۵ لیتر است. از آنجا که ۲۳۰ کارمند وجود دارد ، حجم کل فاضلاب تولید شده روزانه با ضرب ۲۳۰ در ۵۰ ، یعنی ۱۷۲۵۰ لیتر محاسبه می شود. در نتیجه ، حداقل ظرفیت یک سپتیک تانک به شرح زیر خواهد بود:

در این شرایط، با توجه به ظرفیت طبیعی سپتیک تانک‌ها، از سپتیک تانک با ظرفیت ۲۰۰۰۰ لیتر استفاده می‌شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Scroll to Top